Deklaracja dostępności

Wstęp

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. . zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osirzabkowice.pl. Data publikacji strony internetowej: 2021-02-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG. Niektóre linki nie posiadają tytułu. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Błażej Sobala – Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie, e-mail: marketing@centrumsportu.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 743067121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W przypadku stwierdzenia, że udzielone wsparcie było niewystarczające, można składać odwołania oraz karki do Rzecznika Praw Obywatelskich, który odpowiada za rozpatrywani tego typu skark. W tym celu prosze udać się na stronę internetową https://bip.brpo.gov.pl/

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać: Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. .

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji mieści się w trzech lokalizacjach:
1.1 Stadon Miejski przy ul. Kusocińskiego 17
1.2 Hala Słoneczna przy ul. Powstańców Warszawy 8i
1.3 Słoneczny Park Wodny przy ul. Kusocińskiego 16

1 1. Stadion Miejski, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17. W skład całego obiektu wchodzą: - kompleks boisk Orlik 2012 (boisko ze sztuczną murawą, boisko tartanowe z dwiema szatniami+węzeł sanitarny, dwie toalety, biuro instruktorów oraz magazyn sprzętu). Obiekt posiada wejście główne oraz wejście boczne (mieszczące się przy boisku ze sztuczną płytą), a także przystosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przed kompleksem znajdują się miejsca parkingowe (niestrzeżone), bez zróżnicowania na miejsca ogólnodostępne czy dla niepełnosprawnych. - korty tenisowe (dwa korty) - trzy, pełnowymiarowe boiska trawiaste (dwa wewnętrzne z trybunami) - biuro księgowości i kierownika obiektu (parterowe) wyposażonego w toaletę, wejście główne. Przed wejściem do biura znajdują się miejsca parkingowe (niestrzeżone), bez zróżnicowania na miejsca ogólnodostępne czy dla niepełnosprawnych. - budynek szatniowy- Zawiera korytarz, cztery szatnie, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny + toaletę oraz jedno wejście główne. - Skate park – teren betonowy z przeszkodami przeznaczony do uprawiania sportów tj. jazda na deskorolce, hulajnogach, rowerach (BMX) itp. Teren otwarty bez odrębnego wejścia. Na terenie znajduje się toaleta publiczna (zróżnicowana na damską i męską). Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie całego obiektu- ZCSiR nie świadczy takiej usługi. Możliwość wejścia na obiekt z psem asystującym.

1.2 Hala Słoneczna, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8i. Do budynku prowadzą trzy wejścia- jedno główne, prowadzące przez hol na płytę główną boiska lub trybuny, boczne od strony szkoły, przez który najbliżej można się dostać do salki fitness, a także ostatnie, mieszczące się po przeciwległej stronie od strony siłowni, biura instruktorów i hoteliku sportowego. Hala Słoneczna nie posiada odizolowanych pomieszczeń, więc wszędzie dojść można przez dowolne z wejść. Swoje biura mają tutaj instruktorzy sportu, panie sprzątające oraz kierownik ds. imprez sportowych. W budynku nie ma wind, natomiast schody usytuowane są w holu głównym (wejście na trybuny z dwóch stron) oraz obok biura instruktorów (wejście do hotelu sportowego). W skład hali sportowej wchodzą: - siłownia - salka fitness - pełnowymiarowe boisko - hotelik sportowy - trybuny - szatnie z węzłem sanitarnym - sauna - hol główny - pomieszczenia gospodarcze - biuro instruktorów i kierownika - Restauracja Olimpijska (obszar odizolowany, oddzielny) Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe (niestrzeżone), bez zróżnicowania na miejsca ogólnodostępne czy dla niepełnosprawnych. Tuż obok znajduje się budynek w którym mieszczą się Szkoła Podstawowa nr 3 oraz III Liceum Ogólnokształcące.

1.3 Słoneczny Park Wodny, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 16. - Przed budynkiem są dostępne dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością - Budynek jest dostępny dla osób na wózkach - Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością - Przebieralnia i pomieszczenie z prysznicem dostosowane dla osób z niepełnosprawnością - Basen sportowy dostępny dla osób z niepełnosprawnością ( winda dla niepełnosprawnych)